Month

Medi 2017

Gweithgareddau Allgyrsiol 2017/2018

Mae gweithgareddau allgyrsiol 2017 – 18 o dan ddogfennau

Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd 2017

Dathlodd Ysgol Dyffryn Aman Ddiwrnod Ieithoedd Ewrop.

Gwefan newydd Ysgol Dyffryn Aman

Pleser yw eich croesawu i wefan Ysgol Dyffryn Aman. Gobeithiaf yn fawr y cewch yma drosolwg o’r hyn a gynigir gan yr ysgol, yn ogystal â gwybodaeth am systemau a pholisïau’r ysgol. Os oes angen gwybodaeth benodol arnoch, mae croeso… Continue Reading →