about ysgol dyffryn aman

Am Ysgol Dyffryn Aman

Mae’r Ysgol yn gymuned ffyniannus, llwyddiannus gyfun gymysg ddwyieithog o tau 1600 o disgyblion yn seiliedig ar gampws mawr. Mae tua 290 o fyfyrwyr yn y Chweched Dosbarth. Lleolir yr Ysgol yn nhref fechan Rhydaman wrth droed y Mynydd Du. Daw’r disgyblion sy’n mynychu’r ysgol o ddalgylch eang sy’n gymysg o’r gwledig a’r diwydiannol. Mae’r ysgol yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo natur ddwyieithog yr ardal.

Mae gan yr ysgol gyfleusterau chwaraeon rhagorol, yn cynnwys neuadd chwaraeon, pwll nofio, cyrtiau tenis a maes astroturf ar gyfer hoci a phêl-droed. Mae i’r Ysgol draddodiad llewyrchus ym myd chwaraeon a gweithgareddau allgyrsiol. Mae nifer o fechgyn a merched yn cynrychioli eu sir a’u gwlad mewn llawer maes. Bydd aelodau newydd yn ymuno â staff ymroddgar a gofalus iawn.

Fel ysgol, rydym yn cymryd pob mater ynglŷn â diogelu o ddifrif. Dylai pob pryderon Amddiffyn Plant yn cael ei adrodd i’r Swyddog Amddiffyn Plant Mrs Eryl Roberts neu’r Pennaeth Mrs Nerys Nicholas yn y lle cyntaf. Mae ein cyswllt Diogelu Llywodraethwyr yw Mrs Jane Potter.