Staff Adrannol yn Ysgol Dyffryn Aman

Penaethiaid Blwyddyn

Blwyddyn 7 – Mrs Fiona Elias
Blwyddyn 8 – Mr Richard Jones
Blwyddyn 9 – Mr Chris Davies
Blwyddyn 10 – Mrs Cathrin Griffiths
Blwyddyn 11 – Mr Darrel Campbell
Blwyddyn 12 – Mr Dylan Lewis
Blwyddyn 13 – Mrs Lynne Llewelyn

Technoleg/Celf

Pennaeth Adran – Mr Richard Jones
Mr Darrel Campbell
Mrs Lynne Morgan
Mr Nathan Goddard
Miss Rachel Halstead
Mr Cenydd Morgan
Mr Kelvin Rees
Mr Damian Jones
Miss Elizabeth Atkinson
Mrs Rhian Roach
Mr Mark Thomas
Mrs Lisa Vowles
Miss Leah Samuel

Celf

Mrs Carrie Jones
Mr Matthew O’Sullivan
Miss Olwen Jones
Mr Steffan Ebsworth

Saesneg & Drama

Pennaeth Adran – Mrs Alexandra McNeill
Mrs Nia Jones
Miss Emma Murray
Mrs Allison O’Keefe
Mrs Ellie Mainwaring (Sciology)
Mr Michael O’Rourke

Drama

Miss Heather Phillips
Miss Lisa Norman
Mrs Emma Radford
Miss Nicola Rees
Mrs Katherine Roberts
Mr David Williams
Miss Abigail Evans
Mr Sean Gavin
Mrs Fiona Elias

Dyniaethau

Pennathe Daearyddiaeth – Mrs Catrin Campbell
Mr Christopher Davies
Mrs Aranwen Thomas
Miss Bethan Thomas
Miss Tracy Rosser

Pennaeth Hanes – Miss Marie Teague
Miss Rachel Evans
Mr Ceri Evans
Miss Jenna Evans
Mrs Rosalind Nicholas

Pennaeth Astudiaeth Crefyddol – Mrs Kim Mahoney
Mr Steffan James

MFL

Pennaeth Cyfadran – Mrs Kathryn Rees
Mrs Sarah Gourlay
Mr Stephen Hagget
Mrs Michaela Jones

Cerddoriaeth

Pennaeth Adran – Mrs Mared Owen
Mrs Claire Wozencroft
Mr Byron Hopkin
Miss Beth Snaith (Mat Cover)
Miss Georgia Kelly (Mat Cover)

Mathemateg

Pennaeth Adran – Mr Francis Mazzeo
Dr Paul Beck
Miss Bethan Bevan
Mrs Cathy Hoyt
Mrs Joanne Hudson-Williams
Mrs Helena James
Mrs Lindsey Thomas
Mrs Beth Ledger
Mrs Kathryn Williams
Mr Hefin Davies

AG

Pennaeth Adran – Mr Philip Bowen
Mr Talfan Davies
Mrs Helen Gazzi
Mrs Lynne Llewelyn
Mrs Gemma Slater
Mr Chris Morris

Gwyddoniaeth

Pennaeth Adran – Mr Owain Thomas
Cemeg – Mr Colin Davies
Pennath Ffiseg – Dr Kevin Mackey
Dr Gareth Holmes
Mr Philip Smith
Miss Laura Owens
Mr Leighton Anthony
Miss Suzanne Edwards
Mrs Cathrine Griffiths
Miss Tracey Lewis
Mrs Karan Dunton
Mr Merlin Llewelyn-Pratt
Mr Steven Rees
Miss Rebecca Conibear

TG & Cyfrifiaduro

Mrs Jayne Sullivan

Cymraeg

Pennaeth Adran – Mrs Geinor Evans
Mrs Fiona Elias
Mrs Elin Collier
Mrs Kate Matthews
Miss Bethan Griffiths
Miss Lisa Jones
Mrs Angharad Davies
Mr Dylan Lewis
Mrs Eryl Roberts
Miss Catherine Thomas
Miss Sara Evans

Galwedigaethol

Mrs Ffion Davies
Miss Rachel James
Miss Bethan Morgan

Pennaeth Addysg Gysylltiedig â Gwaith – Mr Nathan Goddard
PSE & Health Ed Co-ordinator – Mrs Fiona Elias

Goruchwylwyr Gorchudd

Mrs Trina Down
Miss Donna Gibbs
Miss Hayley Watson

SEN

Mrs Rhian Wynne Jones (SENCO)

Cynorthwywyr Addysgu

Miss Sian Daniels
Mrs Nicola Williams-Tesho
Miss Stephanie
Dowling Mrs Julie Harvey
Mrs Gill Edwards
Mrs Sharon Hearne
Miss Kathleen Eldred
Mrs Glenys Hughes
Mrs Gaynor Elias
Mrs Katrina James
Mrs Avril Evans
Mrs Susan Rogers
Mrs Ann Kirby
Mr Richard Beynon
Mrs Susan Richards
Mrs Julie Thomas
Mrs Wendy Thomas
Miss Sarah Evans
Mr Geoffrey W. Bell
Mrs Sarah Williams
Mrs Alison Davies
Mr Gavin Davies
Mrs Dania Gunning
Mr Gary Evans
Mrs Gwyneth Davies
Mrs Sandra Shurmer
Mrs Mair Dunn
Mrs Denise Elias
Mrs Joanne Chater
Ms Alison Searle

Staff Gweinyddol

Rheolwr Busnes Ysgol – Mrs Denise de Schoolmeester
Uwch Swyddog Cefnogi Ysgolion / PA – Mrs Janet Jones
Swyddog MIS – Miss Penny Page
Swyddog Arholiadau – Mrs Ceinwen Rees
Cludiant Staff – Miss Harriet Webb
Swyddog Presenoldeb – Mrs Catrin Morgan Thomas
Cymorth TG – Mr Neil Owen
Cynorthwywyr Clerigol – Ms Ruth Lloyd
Cynorthwywyr Clerigol – Mrs Sharon Thomas
Llyfrgellydd / Swyddog Bagloriaeth Cymru – Mrs Bethan Charles-Davies
Prif Dechnegydd – Miss Nina Childs
TechnegwyrMrs Vanessa Davies
Technegwyr – Mr Rhidian Joyner
Cynorthwy-ydd Adnoddau – Mrs Michelle Vaughan-Jones
Cynorthwy-ydd Cymorth Cyntaf – Mrs Cheryl James
Rheolwr Safle – Mr Shaun Caddell
Technegwyr – Mr Doug Davies
Goruchwyliwr Cegin – Mrs Janet Davies