Mae’r wefan hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd, os oes unrhyw fanylion na allwch ddod o hyd iddynt, cysylltwch â’r ysgol yn unionsyth os gwelwch yn dda:

Pennaeth: Nerys Nicholas

Ysgol Dyffryn Aman, Stryd Marged, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2NW

Ffôn: 01269 592 441

e-bost: admin@dyffrynaman.org