CROESO I YSGOL DYFFRYN AMAN

Mae gan yr ysgol enw da o fewn y gymuned am ei hawyrgylch ofalus a chyfeillgar a’i hymgais am safonau uchel. Mae’r ysgol wedi gweithio’n galed ar ei chysylltiadau a’r gymuned leol ac rydym yn ymfalchïo yn ein partneriaeth â rhieni a gwarcheidwaid.

Erbyn hyn mae’r ysgol wedi gorffen ei raglen adeiladu 4 mlynedd ac mae nifer o brosiectau wedi eu cwblhau. Mae rhain yn cynnwys Bloc Gweinyddol a Chweched Dosbarth newydd; Bloc Wyddoniaeth wedi ei adnewyddu yn cynnwys Labordai ac ystafelloedd dysgu newydd; ystafelloedd newydd yn yr hen floc 1970 sydd wedi ei adnewyddu; ystafelloedd cerdd a stiwdio Ddrama a Chanolfan Amanwy, canolfan dysgu ar gyfer disgyblion ag anhawsterau dysgu. Mae gwaith i adnewyddu’r bloc Technoleg a Chelf ynghyd â gwelliannau i’r Adran Ymarfer corff, hefyd wedi ei cwblhau.

Os ydych am fwy o wybodaeth am yr ysgol peidiwch oedi cyn cysylltu â mi.

welcome to ysgol dyffryn aman

SUT ALLWN NI HELPU?

Cwricwlwm Ysgol
Cwricwlwm Ysgol
amdanom ni
amdanom ni
Gwybodaeth am rhieni
Gwybodaeth am rhieni
chweched dosbarth
chweched dosbarth
llythyron a dogfennau
llythyron a dogfennau
prosbectws yr ysgol
prosbectws yr ysgol

NEWYDDION O YSGOL DYFFRYN AMAN