Y Chweched Dosbarth

Yn y Chweched Dosbarth mae nifer o grwpiau neu ddosbarthiadau o fyrfyrwyr yn cynrychioli’r holl ystod o gyrsiau a gynigir. Mae System Tiwtor yn y Chweched Dosbarth. Drwy’r system yma, fe fydd hyn, yn ogystal â chynghori rheolaidd, yn rhoi estyniad i Ffeil Cofnodion Cyrhaeddiad ac yn paratoad ar gyfer Addysg Uwch.

Newyddion Y Chweched Dosbarth