about ysgol dyffryn aman

Cwricwlwm yr Ysgol

Gweithredir y cwricwlwm o fewn fframwaith o Gylch Amserlen 50 gwers dros bythefnos. Golyga hyn bod 25 o wersi awr yr un bob wythnos. Nodau’r tair blynedd gyntaf yw sicrhau trosglwyddiad llyfn i addysg uwchradd ac i ehangu holl amrediad profiadau’r disgyblion o fewn fframwaith gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol.