Cwricwlwm Ychwanegol

Y mae gweithgareddau all-gyrsiol yn rhan bwysig iawn o’r hyn a gynigir gan yr Ysgol.

Uchafbwyntiau diwylliannol yr Ysgol bob blwyddyn yw’r Eisteddfod ar Ddydd Gwyl Ddewi a’r Cynyrchiadau Drama/Cerddorol. Ymhlith y cynyrchiadau diweddar y mae The Sound of Music, Y Seren Newydd a’r Deinosoriaid, Olifar, My Fair Lady, Crythor ar y To, Carousel, High School Musical a Nôl i’r 80’au.

I gadw ymlaen gyda pholisi’r ysgol ar lwyfannu sioeau mewn Cymraeg a Saesneg am yn ail, cyflwynwyd sioe gerdd ar fywyd Nôl i’r 80’au yn ystod Tachwedd, 2011, yn cynhyrchiad dwyieithog yn 2014 a Gris yn Nhachwedd 2016.

Mae’r Eisteddfod yn ganolbwynt i nifer helaeth o weithgareddau gan gynnwys Canu Corawl ac, yn arbennig, Dawnsio Gwerin. Mae i’r ysgol draddodiad cyfoethog yn y maes hwn ac maent wedi ennill cystadleuthau cenedlaethol di-ri.

Mae tîmau siarad cyhoeddus o’r Ysgol wedi cystadlu mewn nifer o cystedlaethau. Enillodd Tîm Siarad Cyhoeddus yr Ysgol y Bencampwriaerh yr Ysgolion Cymraeg yn 1995, a chael cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth y Byd.

Mae aelodau o’r Ysgol wedi perfformio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru a’r Theatr Ieuenctid Brydeinig ac y mae disgyblion o’r Ysgol ar hyn o bryd yn aelodau o’r rhain neu’n gobeithio ennill eu lle ynddynt.

Mae’r ysgol i gyd yn weithgar iawn ym maes Achosion Da, a bron bob blwyddyn, codir tua £3,000 gan ddisgyblion er mwyn hyrwyddo gwaith elusennau lleol, cenedlaethol a rhyng-genedlaethol.

Yr ydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod Dawns-Ginio’r Chweched Dosbarth, gydag aelodau’r staff a’u partneriaid fel gwesteion, yn gwneud cyfraniad sylweddol i Achosion Da bob blwyddyn.

Mae’r Adran Ffrangeg a’r Adran Almaeneg yn trefnu ymweliadau cyfnewid rhwng ein disgyblion ni a disgyblion ysgol yn Planbennec, yn Llydaw, a Verden, yn yr Almaen.

Mae’r gweithgareddau a nodir yn fyr yn yr adran hon yn dangos yn glir safon uchel iawn o weithgarwch all-gyrsiol sy’n hyrwyddo ac ehangu’r profiadau sydd ar gael i’r disgyblion. Mae’r ymweliadau addysgiadol blynyddol yn rhan werthfawr o galendr swyddogol yr ysgol. Mae ymweliadau â’r theatr a theithiau maes ynghyd ag amrywiaeth o siaradwyr gwâdd yn ymweld â ni, yn elfennau arferol o weithgarwch yr Ysgol.