Cyfnod Allweddol 3

Blwyddyn 7

Mae disgyblion yn astudio Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Technoleg, Ieithoedd Modern, Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Grefyddol, Arlunio, Cerddoriaeth, Drama, Llythrennedd, Technoleg Gwybodaeth ac Addysg Gorfforol. Trefnwyd bod rhai dosbarthiadau o ddisgyblion yn derbyn rhan sylweddol o’u haddysg drwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg. Ffurfir y dosbarthiadau dwyieithog ar sail trafodaethau â’r ysgolion cynradd.

Bydd y disgyblion yn dilyn un o’r categoriau canlynol sy’n dibynnu ar eu gallu yn y Gymraeg:-

Opsiwn 1: Technoleg, Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Gref-yddol, Arlunio, Cerddoriaeth, Drama, Technoleg Gwybodaeth, Mathemateg, Ieithoedd Tramor Modern ac Addysg Gorfforol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Opsiwn 2: Technoleg, Arlunio, Cerddoriaeth, Drama, Technoleg Gwybodaeth ac Addysg Gorfforol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Opsiwn 3: Testunau drwy gyfrwng y Saesneg.

Blwyddyn 8

Mae’r ddarpariaeth fel yr un ar gyfer blwyddyn 7.

Bwlyddyn 9

Yr un yw’r pynciau a astudir ag ym mlynyddoedd 7 ag 8 gyda’r ddarpariaeth ychwanegol y gall disgyblion astudio ail iaith fodern.