Cyfnod Allweddol 4

Blwyddyn 10 ac 11

Tua diwedd blwyddyn 9 caiff y disgyblion elfen bwysig o ryddid i ddewis cyrsiau ar gyfer blynyddoedd 10 ac 11. Fodd bynnag, bydd Saesneg, Mathemateg, Cymraeg, Gwyddoniaeth, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol a’r Fagloriaeth Gymreig yn orfodol i bob disgybl.

Gan amlaf, fe fydd cyrsiau blynyddoedd 10 ac 11 yn arwain at Arholiad Allanol ar ddiwedd blwyddyn 11. Mae ystod eang o bynciau ar gael hyd at lefel TGAU. Mae cwrs yn arwain at Lefel Mynediad i’r C.B.A.C. ar gael hefyd i ddisgyblion ym mlynyddoedd 11 a 12, lle mae’r prif ddull o asesu drwy waith cwrs yn hytrach nag arholiadau ffurfiol. Polisi’r Ysgol yw rhoi cymaint o ddisgyblion ag y bo modd i sefyll arholiadau allanol yn arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.