Cyfnod Allweddol 5

Cwricwlwm y Chweched Dosbarth

Y testunau SAFON UWCH ac UWCH ATODOL sydd
yn cael eu cynnig ar hyn o bryd yw:-

Saesneg, Cymraeg (Iaith Gyntaf), Cymraeg (Aillaith), Ffrangeg, Almaeneg, Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Bywydeg, Daeareg, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefydd, Arlunio a Dylunio, Cerdd, Dylunio a Thechnoleg, Drama, Addysg Gorfforol, Cymdeithaseg a Seicoleg a Thechnoleg Cerdd.

Gellir astudio Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefydd, Drama a Cherddoriaeth i Safon Uwch ac Uwch Atodol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynigir cymhwyster Bagloriaeth Cymru i’w astudio.

Mae CYRSIAU GALWEDIGAETHOL UWCH mewn:-

  • Busnes
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Chwaraeon
  • Teithio a Thwristiaeth
  • Peirianneg

D.S. Mae Galwedigaethol Uwch yn gyfartal ac un neu ddau bwnc Lefel A confensiynnol (6 uned neu 12 uned) ac fe allant arwain i fynediad i Goleg neu Brifysgol yn yr un ffordd a Lefel A.

TGAU Ychwanegol

Mae gwersi wedi eu hamerlennu i holl ddisgyblion y Chweched sydd am wella eu graddau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

I ddisgyblion sydd am ychwanegu at eu hystod o Ieithoedd tramor, mae cwrs TGAU yn cael ei cynnig mewn Rwseg.

Mae pob disgybl yn y Chweched yn dilyn cwrs Bagloriaeth Cymru Uwch ac hefyd yn derbyn hyfforddiant mewn Addysg Uwch ac Arweiniad i Swyddi ac yn mynd allan ar gyfnod o brofiad gwaith byr, (cyrsiau busnes, profiad ym myd gwaith a.y.y.b.)