Mae gweithgareddau allgyrsiol 2017 – 18 o dan ddogfennau