summer-fayre-banner

Ffair Haf

6th Gorffennaf 2018 Newyddion Ysgol

ffair-haf

Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd 2017

Dathlodd Ysgol Dyffryn Aman Ddiwrnod Ieithoedd Ewrop.

Gwefan newydd Ysgol Dyffryn Aman

27th Medi 2017 Newyddion Ysgol

Pleser yw eich croesawu i wefan Ysgol Dyffryn Aman. Gobeithiaf yn fawr y cewch yma drosolwg o’r hyn a gynigir gan yr ysgol, yn ogystal â gwybodaeth am systemau a pholisïau’r ysgol. Os oes angen gwybodaeth benodol arnoch, mae croeso i chi godi’r ffôn i gael gair uniongyrchol gyda fi ar unrhyw adeg.