Gwisg Ysgol

Bydd yr ysgol yn canmol disgyblion sy’n codw at y wisg ysgol, beth bynnag

  • Ni chaniateir gwisgo ‘jeans’, ‘trainers’, na crys-chwys (heblaw crys-chwys swyddogol yr ysgol) i’r ysgol.
  • Ni chaniateir gwisgo gemwaith.
  • Rhaid gosod enw’r disgybl yn glir ar bob dilledyn ac eiddo.

Merched

Sgert
Plaen werdd ‘A’ line â phlet ‘cic’ yn y cefn

Trowsus
Trowsus wedi’u teilwro yn unig – ni chaniateir gwisgo trowsus coesau llydan

Blows
Cotwm gwyn Polyester (gyda tei’r ysgol)
neu
– llewys byr a gwddf agored â bathodyn yr ysgol.

Tei
Streipiog – melyn a gwyrdd, swyddogol

Crys Chwys
Gwyrdd, gwddf-crwn swyddogol, gyda bathodyn yr ysgol (heb batrwm a heb fod yn llaes)

Chweched Dosbarth yn unig
Siwmper – du â bathodyn ysgol

Esgidiau/Sgidiau Bwt
Du, neu lwyd tywyll plaen, sodlau isel (sgidiau bwt yn fyr iawn – hyd at y migwrn yn unig)

Sanau
Du neu teits gwyrdd dewisol

Cot Fawr
NID YW denim, swêd na chotiau o groen dafad yn dderbyniol

Ysgol Dyffryn Aman - gwisg ysgol merched

Bechgyn

Trowsus
Du neu lwyd

Crys
Gwyn

Tei
Streipiog – melyn a gwyrdd, swyddogol

Crys Chwys
Gwyrdd, gwddf-crwn swyddogol, gyda bathodyn yr ysgol (heb batrwm a heb fod yn llaes)

NEU

Siwmper
Swyddogol, blaen werdd a gwddf ‘V’

Chweched Dosbarth yn unig
Siwmper – du â bathodyn ysgol

Esgidiau
Plaen du neu lwyd

Sanau
Du neu lwyd

Cot Fawr
NID YW denim, swêd na chotiau o groen dafad yn dderbyniol

Ysgol Dyffryn Aman - gwisg ysgol bechgyn