The school is open today as usual – Friday, February 1st.

Mae’r ysgol ar agor fel arfer heddiw – dydd Gwener, Chwefror 1af.